Esaki ta un di Soria di Sùit, Stranhero Azur di e Sala di Het. Kumpli stranhero na Soria di Sùit Mucha Muchanan di Soria di Sùit, Salanan di Het.

papia ku mi estadia na Soria di Sùit, e video hat, a papia ku e hendenan den azur di Soria di Sùit, Soria di Sùit papia ku stranheronan di splicacion, het ku Soria di Sùit, e hendenan, papia ku Soria di Sùit stranheronan telefon video, Soria di Sùit, movies, a hat, Soria di Sùit, salanan di het sin registro, het di Soria di Sùit, e hendenan den Soria di Sùit di het di skype, Soria di Sùit, later ku stranheronan, luho Soria di Sùit, het di video, bo ta Soria di Sùit kam salanan di het pa solteronan. Esaki ta e Mihó reino Its Alternatieve pa Kam di Kam hulanda ku un Deskonosí.

Bo ta straño di tur e mundu ta biba kara kara

Lihé un conexion di inmediato ku e Stranhero di Soria di Sùit

About