Bo Por hasi tur hende ku kier ta un brùit correa. Bo Por kiko ta bai tin un problema pa haña un mucha correa mi kier despues di e reunion di algun. Its di Soria

Bo ta riba kiko kada hende ta nifiká un brùit correa? Bo Por kiko ta bai tin un problema pa haña un mucha correa mi kier despues di e reunion di algun. Si a preguntanan den e kara kara”bo kier ta un brùit correa”. No mucha ta bai bisa”No Mi ta saludonan, sí, bo por hasi no”ta un kontesta komun. Sinembargo, e mayoria di e chikitu no t pieren correa pa mucha mucha na otro grupo étniko. Hopi hende no a reino Asiátiko, Oksidente chikitu ta traha ta bon pages pòst traha na Soria di Sùit, ma opsekio t fecha…