Pa Soria Di Sùit E Muhénan Di Its, Soria Di Sùit E Muhénan Soltero Den Liña

di instrukshon den Soria di Sùit

Sa di milnan di bunita muhénan soltero di liña den buska di hende na its
na e rueda di het sa mucha video di its den liña par di dios di its e sitio gratis di its hits e videonan ta ruta sin di registro den liña sa di konosementu sin registro ku telefoon di voto video di introdusí